Общи условия на www.kadeshlape.bg

 1. Общи условия за ползване (ОУП) за потребителите на www.kadeshlape.bg

Интернет-сайтът „Къде с хлапе?“ на домейн „www.kadeshlape.bgе собственост на „Къде с хлапе.бг“ EООД. Всеки потребител получава правото да ползва информацията, качена на сайта, за лични, нетърговски цели. Когато използвате уебсайта „www.kadeshlape.bg“, вие приемате да спазвате Общите условия и се съгласява да бъде обвързан с тях, както и с нашите Политика за поверителност и Политика за бисквитките.

Моля, обърнете внимание, че тези условия не регулират правните отношения между www.kadeshlape.bgи нашите партньори. В тези случаи се прилагат договорни условия, заложени в контракта със съответния партньор.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия преди да използвате www.kadeshlape.bg.

 1. Въведение

 • Чрез уебсайтът www.kadeshlape.bg потребителите могат да се информират за различни занимания за деца на територията на град София. В частност, дейности за деца от различна възраст, родители и семейства – курсове, екскурзии, развлекателни дейности, лагери, пътувания, събития, спортни лагери, рождени дни и т.н.

 • Уебсайтът www.kadeshlape.bg предлага на потребителя възможността да се резервира дейности в избрани школи, курсове или заведения чрез платформата Къде с хлапе?“

 1. Права и задължения на ползвателите на информацията за развлекателни и образователни мероприятия за деца.

 • С достъпа до уебсайта www.kadeshlape.bg и свързаните с него страници, потребителят потвърждава, че е прочел тези условия и е съгласен с тях. Ползвателите на информация за услуги за деца на сайта www.kadeshlape.bgсе съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от www.kadeshlape.bgте се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на www.kadeshlape.bg“.

 • Ползвателите имат право да регистрират и поддържат собствен профил в платформата www.kadeshlape.bg“, съдържащ следните данни: име, e-mail адрес, телефон, град и др.

 • Ползвателите се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при партньор с потвърден профил в www.kadeshlape.bg“, този партньор получава достъп до данните от профила на ползвателя с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо.

 • Ползвателите се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при партньор в потвърден профил в www.kadeshlape.bg“, ще получават известия от сайта под формата на електронни съобщения (е-мейли) във връзка с потвърждаването, анулирането и напомнянето за наближаване на запазен час, както и за други цели и дейности на www.kadeshlape.bg

 • Задължение на ползвателите е, когато ползват услугата „Запази час” при партньор предоставящ услуги за деца с потвърден профил в www.kadeshlape.bg“, да се уверят, че часът е запазен коректно, а именно че резервацията фигурира в „Предстоящи срещи” в секция „Моите резервации” в профила на ползвателя, както и че е получен е-мейл с потвърждение на час за преглед на електронната поща, с която е регистриран ползвателят.

 • Ползвателите на информация за услугите за деца на сайта www.kadeshlape.bgносят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на www.kadeshlape.bg

 • Използването на www.kadeshlape.bgе разрешено само на лица, които са навършили 18 години. В случай на съмнение за пълнолетие, www.kadeshlape.bgси запазва правото да изиска от потребителя доказателство за възрастта.

 1. Права и задължения на партньорите – доставчици на услуги за деца

 • Доставчиците на услуги за деца, наричани също и „партньори“, имат право да регистрират собствен профил в платформата www.kadeshlape.bgсъс следните данни: трите имена, дружество, ЕИК, вид дейност, град или друго населено място, имейл адрес, телефон за връзка, допълнителна квалификация, адрес, работно време, цени, условия и друга информация.

 • Доставчиците на услуги публикуват своите дейности в www.kadeshlape.bg чрез своя профил, с описание на предлаганите услуги.

 • При заявяване на участие или резервацията за определени дейности, даден Доставчик на услуга може да изиска предплащане, което не се осъществява през сайта, а лично или по начин определен от Доставчикът. Цените се определят изключително и само от доставчиците на услугата.

 • Доставчиците на услуги за деца имат право да обновяват и допълват информацията публикувана в собствения им профил по всяко едно време;

 • Доставчиците на услуги за деца се задължават да не публикуват в платформата на www.kadeshlape.bgневерни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, снимки, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа и/или представляващи нарушение на авторските права на потребител на www.kadeshlape.bgи/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

 • Доставчици на услуги за деца носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на www.kadeshlape.bg.

 • Доставчиците на услуги за деца се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от www.kadeshlape.bg“, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на www.kadeshlape.bg“.

 1. Общи и заключителни разпоредби

 • Уебсайтътwww.kadeshlape.bgима право по всяко време да прекрати без предизвестие регистрацията на потребител или доставчик на услуги с профил в платформата, който нарушава, която и да е точка от Общите условия за ползване на www.kadeshlape.bg“.

 • Уебсайтътwww.kadeshlape.bg действа като посредник в дейността на своите партньори и е упълномощен от партньорите да действат като техен представител. За описанието на дейността и предлаганата услуга, както и за нейното изпълнение отговаря само партньорът, доставчик на услугата.

 • Възрастовите групи, за които подаваме информация в сайта са ориентировъчни. Всеки потребител сам преценява възможностите и степента на развитие на детето си и кои събития са подходящи или неподходящи за него.

 • Ако участвате в специални промоции (отстъпки, конкурси и др.), www.kadeshlape.bg запазва правото си за допълнителни договорни разпоредби в допълнение към условията за ползване. В случай на отклонения от Общите условия се прилагат тези отделни разпоредби.

 • Уебсайтът www.kadeshlape.bgне носи отговорност за и има право да премахва публикувани от потребителите и доставчици на услуги неверни данни, данни принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, снимки, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на потребител на www.kadeshlape.bgи/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

 • Уебсайтътwww.kadeshlape.bgне изисква от потребителите и доставчиците на услуги с профил в www.kadeshlape.bgпредоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном. Публикуването на гореописаната информация от потребител или доставчик на услуги за деца в www.kadeshlape.bg е доброволно действие, извършено по волята на потребителя или доставчика, които www.kadeshlape.bgима право да премахне.

 • Уебсайтът www.kadeshlape.bgне носи отговорност за верността, точността и актуалността на данните, публикувани в профилите на потребителите или доставчиците на услуги.

 • Уебсайтътwww.kadeshlape.bgне носи отговорност за нарушение на чужди авторски права извършени от потребител с профил в платформата, но има право да премахне при доказване на горното.

 • Уебсайтътwww.kadeshlape.bgняма задължение да обновява и актуализира данните, публикувани в профилите на потребителите или доставчиците на услуги с профил в платформата.

 • Уебсайтътwww.kadeshlape.bgпредприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 • Уебсайтътwww.kadeshlape.bg взима специални мерки за защита на обработваните данни във връзка с предаването на данните по електронен път, които са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 • Уебсайтътwww.kadeshlape.bg запазва правото да променя или подновява настоящите Общи условия за ползване по всяко време с бъдещ ефект, без никакво задължение да уведомява потребителя. Текущата версия на условията за ползване е видима от датата на валидността им.

 • Промени и допълнения на настоящите Общи условия за ползване на www.kadeshlape.bgвлизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители на www.kadeshlape.bg

 • Сигнали, запитвания и оплаквания за нарушаване на настоящите Общи условия за ползване на www.kadeshlape.bg“, както и отнасящи се до други въпроси свързани с дейността, ползването и функционирането на www.kadeshlape.bgмогат да бъдат отправяни от потребителите чрез изпращане на имейл на [email protected].