Английски за ученици от 10 до 14 години

B-junior – “The Magic Ball”

Системата “The Magic Ball” – B-junior е подходяща за ученици от трети до пети клас. Обучението е в рамките на 120 учебни часа и покрива една учебна година. Заниманията са два пъти седмично по два учебни часа.

Предлагано от
  Задай въпрос

Описание

Тя е продължение на “The Magic Ball” – А-junior и включва следния набор от учебни материали: учебник, работна тетрадка, тетрадка с тестове и CD с анимирани уроци и упражнения. Учебникът съдържа 10 раздела като във всеки са включени по пет урока. Учениците преговарят изучените в предходното ниво сегашно просто и сегашно продължително време, както и усвоените вече: множествено число на съществителните имена, притежателни и лични местоимения, конструкции със “some” и “any”, безлични конструкции “there is” и “there are”, модалният глагол „can“. Новият граматичен материал е заложен в последните 4 раздела на учебника и включва: минало просто време за правилните и неправилни глаголи, изразяване на бъдещи намерения с  конструкцията “be going to “, модалният глагол “must”, както и образуване на въпросителни изречения с въпросителните думи- who, what, where, when и why.
Учениците натрупват богат речников запас, който по обем е почти двоен на този, предлаган в масовото училище. 
Групите са малки по състав, тъй като ние държим на индивидуалния подход. За връзка с родителите, към комплекта учебни материали всяко дете получава тетрадка-бележник, в който преподавателят всеки час отбелязва отзиви за това как детето се е представило по време на урока, както и записва упражненията за домашна работа.

Допълнителна информация

Квартал

Възраст

, , , ,

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Английски за ученици от 10 до 14 години“

Английски за ученици от 10 до 14 години

General Enquiries

There are no enquiries yet.