Приказка за ангели

Тези красиви маски са направени от “Angel Baby” във времето, в което никъде не се намираха. И ако за нас, хората без рискови професии, бе важно да имаме предпазни средства, то за всички медицински лица това бе абсолютно задължително. Маски обаче липсваха или бяха безумно скъпи. Може би повечето от нас имат близки или познати […]